Siamese Smile
User Info
Welcome, Guest. Please login or register.
25 January 2021, 05:30:34

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
News
ท่านสมาชิกสามารถเปลี่ยนรูปแบบ (Theme)
ได้อีกหลายแบบ
เชิญทดลองโดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่าง ได้เลยค่ะ

http://siamesesmile.net/index.php/topic,1827.0.html
Forum Stats
24,296 Posts in 8,425 Topics by 236 Members
Latest Member: ASUS
Home Help Calendar Login Register
Siamese Smile  |  Register

Registration Agreement

ข้อตกลงการใช้งานกระดานสนทนา ณ บ้านยิ้มสยาม ( Siamese Smile Community)

       ๑.  ห้ามกระทำการใดๆ ที่จะเป็นการล่วงละเมิด อันจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมเสียและเสียหายถึงสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  อันเป็นสถาบันสูงที่เคารพของคนไทย

       ๒.  ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ประกอบด้วย ข้อความ  ภาพ  เสียง วิดีโอ (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) ในลักษณะเข้าข่ายลามก อนาจาร ผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

       ๓. โปรดงดเว้น การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ การใช้คำที่หยาบคาย เสียดสี ส่อเสียด ดูหมิ่นหรือประโยคและข้อความอันจะมีความหมายที่จะสื่อถึงการแสดงออกทางความ คิดเห็นไปในทางยั่วยุ  ยุยง  
           ส่งเสริม  กล่าวหา ให้ร้าย

       ๔. โปรดงดเว้น การกระทำใดๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียหรือสร้างความเสียหาย อันจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม , ผลกระทบต่อกลุ่ม , ผลกระทบต่อบุคคล  จนเป็นเหตุข้อพิพาทนำมาสู่ความขัดแย้ง
           และเกิดความแตกแยกในมวลสมาชิกหรือผู้ ใช้บริการทั่วไป

       ๕. ห้ามโพสต์ข้อความโฆษณา และประชาสัมพันธ์ใดทั้งสิ้น  ทั้งนี้ให้รวมถึงการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะ(ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) การจะซื้อ จะขาย แลกเปลี่ยน  การหลอกลวง  ชวนเชื่อ  
           เชิญชวน  ชักจูง มีนัยแอบแฝง  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดทุกรูปแบบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

        ๖. ในการโพสต์แต่ละครั้ง  ขอความกรุณาอย่าใช้ภาษาวิบัติไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

        ๗. ข้อความบางประโยค ที่เป็นข้อความยาว ๆ  ตั้งแต่ 2 บรรทัดขึ้นไป   ไม่จำเป็นอย่าวางกึ่งกลางหน้ากระดาษ

        ๘. ก่อนที่จะโพสต์กระทู้  กรุณาเว้นวรรคตอนให้พอเข้าใจ  หัวข้อสามารถสื่อความหมายได้

        ๙. ส่วนใดของบทความที่เป็นส่วนสำคัญ  ควร เน้น เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่าย

        ๑๐. การนำบทความของคนอื่นมาโพสต์  ต้องให้เครดิตเจ้าของบทความด้วย เพื่อให้เกียรติแก้เจ้าของบทความ และเพื่อกันการท้วงติง( อันนี้สำคัญมาก ๆ )

        ๑๑.  การนำบทความจากเวบแห่งนี้ไป  ควรขออนุญาติเจ้าของบทความ

        ๑๒.  คำตัดสินของผู้ดูแลเว็บนี้ถือว่าเป็นสิทธิเด็ด

You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.SMF 2.0.8 | SMF © 2014, Simple Machines | Theme by nesianstyles | Buttons by Andrea
Page created in 0.139 seconds with 13 queries.